Invånare

Underuthyrning

Huvudhyresgästen får utan hyresvärdens tillstånd överlåta högst hälften av lägenheten (hälften av antalet rum) för att användas som boende av en annan person, förutsatt att underhyrningen inte orsakar avsevärd skada eller störning för hyresvärden.

Huvudhyresgästen ska meddela underhyresgästen om sin egen hyresvärd och om villkoren för sitt eget hyresavtal. Underhyresgästen ska också anmälas till hyresgästförteckningen. Servicebolaget öppnar dörren bara för de personer som finns i boenderegistret, ifall man till exempel tappar nycklarna eller har glömt dem hemma.

I en underuthyrd lägenhet ansvarar huvudhyresgästen för hyresbetalningen, bruksersättningarna (bastuavgifter, bilplats osv.), hemförsäkringens giltighet och andra förpliktelser i anknytning till avtalet. Huvudhyresgästen ansvarar även för att underhyresgästen följer ordningsreglerna och övriga villkor för hyresavtalet vid allt boende.

Om huvudhyresgästens hyresavtal med Auroraborg upphör, upphör även underhyresgästens hyresavtal samtidigt.

Om Auroraborg märker att den boende driver olovlig inkvarteringsverksamhet i bolagets lägenhet, bär Auroraborg sitt samhällsansvar och meddelar verksamheten till skatteförvaltningen och FPA för återberäkning av eventuella stöd.