Invånare

Brandsäkerhet

Räddningsvägar

Räddningsvägarna ska under alla omständigheter hållas fria för utryckningsfordon. Brandbilar och ambulanser måste utan dröjsmål och hinder kunna komma fram till destinationen.

Brandvarnare och kolmonoxidlarm

Sunt bondförnuft, men även lagen, förpliktar hyresgästen att installera tillräckligt med brandvarnare i sitt hem och hålla dem i funktionsdugligt skick. Enligt bestämmelserna ska det finnas minst en brandvarnare per påbörjad 60 kvadratmeter bostadsyta. Detta innebär att en bostad om 61 kvadratmeter ska ha minst två brandvarnare.

Utöver brandvarnare finns det skäl att öka säkerheten i hemmet med kolmonoxidlarm. Kolmonoxid är en luktfri, smaklös, färglös och giftig gas, som inte kan uppfattas med mänskliga sinnen. Eftersom kolmonoxid är något lättare än luft, måste du fästa särskild uppmärksamhet vid placeringen av kolmonoxidlarmet. Kolmonoxid stiger inte nödvändigtvis rakt upp mot taket. Ett kolmonoxidlarm ersätter inte ett brandlarm, men är ett användbart tillägg till säkerheten i hemmet.

Utan fungerande batterier är varken brandvarnare eller kolmonoxidlarm till någon nytta. Varnarna och larmen fungerar inte heller i all evighet, utan du rekommenderas byta ut dem med högst tio års mellanrum. Det är hyresgästens skyldighet att alltid se till att bostaden har fungerande varnare och larm, det vill säga vid behov byta ut batterier, varnare och larm.

Om bostaden har brandvarnare som är anslutna till det fasta elnätet, ska hyresgästen följa upp deras funktion samt omedelbart göra en felanmälan om de inte längre fungerar.

Video on brandvarnare och braqndsäkerhet

Öppen eld/stearinljus

Den viktigaste säkerhetsåtgärden vid hantering av eld är försiktighet och noggrannhet. Därför måste du alltid övervaka öppen eld, det vill säga se till att stearinljus står på ett brandsäkert underlag och att de inte lämnas utan tillsyn. Likaså måste du se till att till exempel husdjur eller små barn inte av misstag kommer åt att fälla ned stearinljus eller värmeljus, och att luftströmmen från fönstret inte orsakar att gardinen fladdrar mot den öppna elden.

Det är absolut förbjudet att göra upp någon som helst eld på balkongerna. Grillning på balkonger får endast ske med elgrillar. På terrassen och gården utanför huset är det tillåtet att grilla med gas- och elgrill. Brandsäkerheten ska under alla omständigheter följas såväl på balkonger som gårdar och terrasser och inne i bostäderna, både vid matlagning och i övrigt boende.

Användning av bastun i bostaden

Om bostaden har en egen bastu, får bastun inte användas till exempel som torkrum för tvätt eller förrådsutrymme. Aggregatet får aldrig slås på om det i närheten av det finns någonting som inte hör till bastuns fasta inredning, till exempel sittunderlag eller handdukar.

Räddningsplan

En separat räddningsplan har utarbetats för varje fastighet och dessa hittar du på fastighetens egen sida.