Företag

Auroraborg är ett fastighetsbolag som ägs av Helsingfors stad. Auroraborg äger över 6 000 frifinansierade hyresbostäder, varav 4 200 är belägna i fastigheter helägda av bolaget i olika delar av Helsingfors och på en plats i Kyrkslätt.

Antalet lägenheter inkluderar de enskilda 1 863 lägenheter som ägs av Auroraborg i olika Helsingfors bostadsbolag (Auroraborg bostadsrätter).

Bolagets bostäder hyrs i stor utsträckning ut till Helsingfors stad som tjänstebostäder. Dessutom har Helsingfors stad hyrt några bostäder som kundbostäder. För dessa så kallade andrahandsuthyrda bostäder upprättar Auroraborg ett hyresavtal med stadens sektorer eller affärsverk. Hyrsgästen å sin sidan har ett hyresförhållande med den enhet inom Helsingfors stad som hen fått bostaden av, alltså inte Auroraborg.

De av Auroraborgs bostäder som när de blir lediga inte behövs i andrahandsuthyrningssyfte, hyrs ut direkt till bostadssökande via OVV Asuntopalvelut.

Affärslokaler finns i Auroraborgs fastigheter både i Helsingfors centrum och i förstäder. Fria lokaler uthyrds av Kiinteistömaailma Oy, telefonnummer dagtid (09) 350 7270.

Auroraborg köper in service- och underhållsarbetena på objekten av olika serviceproducenter, likaså stödtjänsterna för disponentfunktioner och ekonomiförvaltning, och olika tjänster förknippade med bostads- och fastighetsreparationer.