Företag

Fastighets Ab Auroraborg är ett fastighetsbolag som ägs av Helsingfors stad. Fastighets Ab Auroraborg har ungefär 4200 privatfinansierade hyresbostäder i cirka ett hundra objekt på olika håll i Helsingfors, samt i ett objekt i Kyrkslätt.

Bolagets bostäder hyrs i stor utsträckning ut till Helsingfors stad som tjänstebostäder. Dessutom har Helsingfors stad hyrt några bostäder som kundbostäder. För dessa så kallade andrahandsuthyrda bostäder upprättar Auroraborg ett hyresavtal med stadens sektorer eller affärsverk. Hyrsgästen å sin sidan har ett hyresförhållande med den enhet inom Helsingfors stad som hen fått bostaden av, alltså inte Auroraborg.

De av Auroraborgs bostäder som när de blir lediga inte behövs i andrahandsuthyrningssyfte, hyrs ut direkt till bostadssökande via Helsingfors stad. Ärenden som gäller hyresförhållandet för bostäder som hyrs ut direkt av Auroraborg sköts via bolagets bostadsservice.

Affärslokaler finns i Auroraborgs fastigheter både i Helsingfors centrum och i förstäder. Fria lokaler uthyrds av Kiinteistömaailma Oy, telefonnummer dagtid (09) 350 7270.

Auroraborg köper in service- och underhållsarbetena på objekten av olika serviceproducenter, likaså stödtjänsterna för disponentfunktioner och ekonomiförvaltning, och olika tjänster förknippade med bostads- och fastighetsreparationer.

Fastighets Ab Auroraborg producerar förvaltnings- och ägarfunktioner för de cirka 3 500 bostäder som ägs av Oy Helsingin Asuntohankinta Ab.