Invånare

Gör en elektronisk felanmälan

När du anger din e-postadress i formuläret, får du uppföljningsinformation per e-post om hur ärendet framskrider.

Gör en elektronisk anmälan här (adress på finska i listan) >>
Om du inte hittar adressen till din lägenhet i rullgardinsmenyn, kan du få instruktioner för att göra en felanmälan här.

Felanmälningar gällande bostaden eller fastigheten som du rekommenderas göra via nätet är till exempel:

– långsamt droppande kran,
– droppläckage i toalettstol,
– lampa som brunnit i trappuppgången,
– köksskåp som gått sönder,
– icke-fungerande dörrklocka,
– problem med bastuaggregatets funktion,
– trasig hiss,
– observationer av eventuella skadeinsekter och -djur.

Det är bra om du bifogar förtydligande fotografier till en felanmälan som görs med det elektroniska formuläret. Fotografierna underlättar och påskyndar åtgärdandet av felen samt bedömningen av åtgärderna för skadedjursbekämpning.

När du har fyllt i formuläret, kom alltid ihåg att klicka på Skicka.