Invånare

Allmänna säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar

En guide till säkerhet i hemmet

Säkerhetstipsen

Finib ansökningsblankett för gruppolycksfallsförsäkring (på finska)
Om du råkar ut för en olycka på fastigheten, till exempel under städning, kan du ansöka om ersättning för behandlingskostnader med ovanstående ersättningsanspråk.
Vid behov kan du be om mer information om frågor som rör ifyllandet av ansökan genom att ringa försäkringsbolaget AIG Europes kundtjänstnummer 0203 03456 eller via e-post till finlandclaims@aig.com.