Invånare

Hyresbetalning

Hyresgästen ska betala hyra och andra betalningar varje månad senast på angivet förfallodatum. Förfallodatumet för hyresbetalningarna är alltid den 2:a i varje månad.

Betalningen kan för månaden i fråga göras med banköverföring, e-faktura eller via autogiro. Betalningarna har ett fast, bostadsspecifikt referensnummer.

Personer som hyr sin bostad direkt av Auroraborg kan göra ett e-faktureringsavtal i sin egen nätbank genom att välja Retta Isännöinti/Vuokraus-asiakkaat kunder som fakturerare. De har även möjlighet att göra ett direktbetalningsavtal med sin egen bank.

Om hyresavtalet har slutits med någon sektor eller ett affärsverk inom Helsingfors stad, betalas hyran med de uppgifter som dessa lämnat.

Vid betalning av hyra och bruksavgifter ska du alltid ange det referensnummer som anges på betalningsspecifikationen!

För försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om 5 euro/betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Eventuella frågor gällande hyresbetalning besvaras av Fastighets Ab Auroraborgs hyresredovisning.

I oktober 2023 kommer Auroraborg att använda Intrums påminnelsetjänster som en del av hanteringen av sina fordringar.

Samarbetet med Intrum gäller i framtiden förfallna fordringar, såsom skuldkapital, ränta eller kostnader relaterade till påminnelser och inkasso.

Om du får ett påminnelsebrev från Intrum, vänligen betala fakturan med betalningsinformationen i brevet senast förfallodagen. Du kan också betala räkningen på Intrums hemsida i tjänsten Oma Intrum som är öppen dygnet runt. För det behöver du bank-id:n och ärendenumret som framgår av brevet. Oma Intrum kan du betala din skuld, föreslå en betalningsplan eller skicka ett meddelande till Intrums kundtjänst.

Om du inte kan betala fakturan inom förfallodagen, vänligen kontakta Intrum omedelbart. Du kan även ringa Intrums växel på 09 229 111 där du hänvisas till kundtjänst.
På webbplatsen intrum.fi/sv/kundtjanst kan du få hjälp, råd och tips för att hantera din privatekonomi.