Invånare

Hyresbetalning

Hyresgästen ska betala hyra och andra betalningar varje månad senast på angivet förfallodatum. Förfallodatumet för hyresbetalningarna är alltid den 2:a i varje månad.

Betalningen kan för månaden i fråga göras med banköverföring, e-faktura eller via autogiro. Betalningarna har ett fast, bostadsspecifikt referensnummer.

Personer som hyr sin bostad direkt av Auroraborg kan göra ett e-faktureringsavtal i sin egen nätbank genom att välja Retta Isännöinti/Vuokraus-asiakkaat kunder som fakturerare. De har även möjlighet att göra ett direktbetalningsavtal med sin egen bank.

Om hyresavtalet har slutits med någon sektor eller ett affärsverk inom Helsingfors stad, betalas hyran med de uppgifter som dessa lämnat.

Vid betalning av hyra och bruksavgifter ska du alltid ange det referensnummer som anges på betalningsspecifikationen!

För försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om 5 euro/betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Fastighets Ab Auroraborg anlitar vid behov indrivningsbyrån Intrum Justitia Oy för att indriva obetalda hyror.

För försenade betalningar debiterar Fastighets Ab Auroraborg en dröjsmålsränta om sju procentenheter över den referensränta som Finlands Bank fastställer varje år.

Eventuella frågor gällande hyresbetalning besvaras av Fastighets Ab Auroraborgs hyresredovisning