Invånare

Tvättstuga

Anvisningar om användning

Anvisningar om hur du använder tvättstugan och om tvättiderna kan du efterfråga hos stödtjänsterna för boende, som bortsett från för Sveaborgs och Kyrkslätts del sköts av Lassila & Tikanojas boendeservicepunkt i Östra Böle. Kontaktuppgifterna finns på sidan Ärendehantering.

Följ bruksanvisningarna för maskinerna i tvättstugan samt tvättmedels- och klädtillverkarnas anvisningar, bland annat gällande mängden tvättmedel som behövs.

Kom ihåg att alltid städa tvättstugan noggrant efter att du är klar.

Torkrum och torktumlare

Om det finns ett torkrum i fastigheten, är fläkten i den vanligen i bruk klockan 07.00–22.00. Värmefläkten får inte användas på natten. Torkrummet är i första hand avsett för tvätt som tvättats i tvättstugan.

Om det är ledigt i torkrummet, rekommenderas du även att torka tvätt som du tvättat hemma där. Bostaden är inte planerad som utrymme för torkning av tvätt. Framför allt kan omfattande och fortlöpande torkning av tvätt orsaka fuktproblem i bostaden – särskilt om du inte sörjer för tillräcklig ventilation. Den torkade tvätten ska hämtas från torkrummet så snart som möjligt, så att utrymmet blir ledigt för nästa användare.

Om det finns en torktumlare i huset, får den även användas till att torka tvätt som tvättats hemma, på samma villkor som för torkrummet. Om tvättstugan i fastigheten är bokad, men torktumlaren är ledig, måste du komma överens med den som bokat tvättstugan om användning av torktumlaren.