Invånare

Ordningsregler

Hyresvärdens och hyresgästens ansvar och skyldigheter regleras förutom av hyreslagen, även av Helsingfors stads ordningsregler och fastighetens ordningsregler. Fastighetens ordningsregler har utarbetats för att främja hyresgästernas trivsel, hälsa och säkerhet, och efterlevnad av dem är gagnar alla.

Hyresgästen ansvarar även för att hens gäster följer hyreslagen och ordningsreglerna.

Fastighetens ordningsregler