Invånare

Rökning

Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i fastighetens samtliga gemensamma och allmänna utrymmen, även i hissar, bastur, öppna trappuppgångar och loftgångar i loftgångshus samt på vädringsbalkonger.  Dessutom är det enligt hyresavtal som tecknats från 1.1.2019 förbjudet att röka inne i bostäderna.

Rökning på bostädernas balkonger eller terrasser rekommenderas inte på grund av de eventuella olägenheter som röken kan orsaka för andra hyresgäster. Vid rökning ska du följa god praxis för hänsyn mot grannarna i såväl valet av rökplats som hanteringen av fimpar.

I händelse av en störningssituation, kan du kontakta oss med formuläret Anmälan om störande rökning.