Invånare

Underhåll av badrum

Badrummet är det rum i bostaden som är mest utsatt för fuktskador. Efter att du har duschat klart är det bra att torka bort vatten från väggarna med en skrapa och vidare ned i golvbrunnen. Dessutom är det bra att låta badrumsdörren stå på glänt för att snabba upp torkningen. Om bostaden har bostadsspecifik ventilation, finns det skäl att vrida upp den till ett effektivare läge bland annat under och efter duschning och hantering av blöt tvätt.

Fogarna i väggkaklet rengörs enklast med en för ändamålet speciell borste, och väggkaklet med lämplig rengöringsmedel.

Badrummets golvbrunn och tvättställets vattenlås ska rengöras regelbundet. Hår och damm ansamlas i vattenlåset och dessa kan i värsta fall igensätta vattenlåset och på så sätt orsaka en vattenskada.

Tilläggsinformation: video Kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistus.
Tilläggsinformation: video  Hajulukon puhdistaminen.