Invånare

Vatten- och avloppsarmaturer och elektrisk utrustning

Eluttagen i badrummet och de flesta eluttag i köket är skyddsjordade. Till dessa kan endast jordade eller skyddsisolerade dons stickproppar anslutas. I våtutrymmen eller utomhusutrymmen får du inte använda någon elektrisk anordning som är ansluten till ett vanligt uttag utanför tröskeln till det ifrågavarande utrymmet. Till exempel är det livsfarligt att använda julgransbelysning avsedd för inomhusbruk på balkongen genom att dra sladden dit från insidan av bostaden. Inget som helst uttag i badrummet får användas medan duschen eller badkaret används.

Trasiga vägg- och takuttag och trasig fast belysning i bostaden ska felanmälas. Installationer och reparationer av elektriska anordningar får endast utföras av en installatör som auktoriserats av myndigheterna.

Detta gäller inte lampor eller säkringar som brunnit. Dessa ska hyresgästen själv byta ut eller låta byta ut. Även byte av spislampan och kylskåpslampan hör till hyresgästens ansvarsområde.

Läckande kranar och konstant rinnande spoltank i toaletten ska omedelbart felanmälas till Fastighets Ab Auroraborgs felanmälningsnummer 010 286 6245. Om läckande är marginellt, gör en elektronisk felanmälan.

Matavfall, fett och kaffesump får inte spolas ned i avloppet i köket eller toaletten. Dessutom är det förbjudet att slänga bindor, blöjor, kattsand och andra föremål i toaletten. Dessa föremål orsakar lätt igensättning av avloppet. Om avloppet måste öppnas med anledning av detta, kommer hyresgästen att debiteras kostnaden.

Hyresgästen ansvarar för att regelbundet rensa golvbrunnarna i badrummet från bland annat löst hår och damm. Om det uppstår avloppslukt i bostaden, kan skälet till det vara att golvbrunnen har torkat. Ett vattenlås som torkat börjar fungera igen när du spolar vatten i avloppet.

Tilläggsinformation om video Kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistus.
Tilläggsinformation om video Hajulukon puhdistaminen.
Tilläggsinformation om video WC-kalusteet ja vesivuodot.