Bostäder

Auroraborg är ett fastighetsbolag som ägs av Helsingfors stad. Auroraborg har cirka 4 200 privatfinansierade hyresbostäder belägna i fastigheter helägda av bolaget på olika håll i Helsingfors, samt i ett objekt i Kyrkslätt. Dessutom äger Auroraborg 1 863 enskilda lägenheter i olika Helsingfors bostadsbolag (Auroraborg bostadsrätter).

Bolagets bostäder hyrs i stor utsträckning ut till Helsingfors stad som tjänstebostäder. De av Auroraborgs bostäder som när de blir lediga inte behövs i andrahandsuthyrningssyfte, hyrs ut direkt till bostadssökande via OVV Asuntopalvelut. Läs mer på rubriker För allmän uthyrning och Tjänstebostäder.