Bostäder

Fastighets Ab Auroraborg är ett fastighetsbolag som ägs av Helsingfors stad. Fastighets Ab Auroraborg har cirka 4200 privatfinansierade hyresbostäder i ungefär ett hundra objekt på olika håll i Helsingfors, samt i ett objekt i Kyrkslätt.

Bolagets bostäder hyrs i stor utsträckning ut till Helsingfors stad som tjänstebostäder. De av Auroraborgs bostäder som när de blir lediga inte behövs i andrahandsuthyrningssyfte, hyrs ut direkt till bostadssökande via Helsingfors stad. Läs mer på rubriker För allmän uthyrning och Tjänstebostäder.