Kontakt

Felanmälningar gör du antingen via det elektroniska formuläret för felanmälan eller genom att ringa Auroraborgs 24 h jour. Öppning av dörrar beställs alltid via Auroraborgs 24 h jour.

Personer som hyr sin bostad direkt av Auroraborg ska sköta alla sina ärenden gällande boendet med Auroraborg eller de företag som producerar dess disponenttjänster. Merparten av stödtjänsterna produceras av Lassila & Tikanoja Oyj. Nödvändiga kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på rubrikerna i sidomenyn.

Om hyresavtalet har slutits med någon sektor eller ett affärsverk inom Helsingfors stad, sköts ärenden rörande hyresavtal, hyresbetalning och nycklar till bostaden med den hyresvärd som anges på hyresavtalet. I övrigt agerar man precis som med bostäder som hyrs direkt av Auroraborg.