Invånare

Skötsel av vitvaror

Spis

Spisen är permanent ansluten till elnätet. Anslutningen får endast frånkopplas av en elmontör.

För att spisen och ugnen ska fungera effektivt, måste de rengöras regelbundet.

Kylskåp/frys

För att de ska fungera som de ska, måste kylskåpet/frysen skötas rätt. Kylskåp, svalskåp samt eventuellt frysfack och frys ska avfrostas 2–4 gånger per år, såvida vitvaran inte har automatisk avfrostning.

Hyresgästen ska även rengöra rörsystemet på baksidan av kyl- och svalskåpet/frysen från damm och golvutrymmet under kylskåp/frys som står på golvet. Medan kylskåpet/frysen rengörs, ska de försiktigt flyttas från sina platser och stickkontakten dras ut från uttaget.

Ett ställe i kyl- och svalskåp som kräver särskilt regelbunden rengöring är avledningsrören för avfrostningsvattnet, som löper genom bakväggen. Avledningsröret igensätts lätt, varvid vatten börjar ansamlas inuti frysen/svalskåpet.

Beskrivingar för skötsel av vitvaror (på finska)