Invånare

Uppvärmning

I byggnader med vattenburet värmesystem är det proffs som har reglerat de termostatiska elementventilerna till att automatiskt hålla rumstemperaturen jämn. Elementens yttemperatur varierar mellan sval och varm, och detta styrs av termostaten. Med andra ord är elementen endast varma när termostaten styr dem till att värma upp rummet.

Du kan påverka temperaturen i ditt hem med termostaten genom att vrida den till mer öppet eller stängt läge inom de fastställda gränserna. Om temperaturen i rummet sjunker under +19 °C eller stiger över +23 °C och situationen inte kan åtgärdas med bostadsspecifik justering, ska du göra en felanmälan om ärendet. Hyresgästen får inte modifiera elementreglerventilernas inställningsvärden.

Termostatventiler får inte övertäckas med gardiner eller stora möbler. Termostaten avbryter i sådana fall uppvärmningen av rummet, vilket leder till att rummet svalnar. Om termostaten är placerad i närheten av ett vädringsfönster och vädringsfönstret hålls öppet, höjer termostaten å andra sidan värmen. I sådana fall värms elementet upp för mycket, vilket lätt leder till att rummet blir för varmt. Dessutom förbrukas energi i onödan.

Den lämpligaste rumstemperaturen är enligt undersökningar cirka +20–21 °C. Den bästa nattsömnen uppnås i en svalare temperatur om cirka +19 °C.

Att minska rumstemperaturen med en grad sparar cirka 5–7 procent uppvärmningsenergi.