Invånare

Låsning

Ytterdörren bör sättas i baklås när bostaden har tömts.

Inga värdesaker bör förvaras i källaren, på vinden eller i förrådsutrymmen på gården. Saker som är känsliga för fukt eller kyla håller sig inte på den ouppvärmda vinden eller i förrådsutrymmet på gården.

Fastighets Ab Auroraborg rekommenderar att inga säkerhetslås monteras på bostädernas ytterdörrar. Fastighetsägarens representanter och räddningsväsendet ska alltid ha åtkomst till bostäderna i händelse av en nödsituation.

Om ett säkerhetslås har monterats på bostadens dörr och dörren, alternativt ett fönster, på grund av säkerhetslåset måste slås in för att man ska komma in i bostaden, ansvarar hyresgästen för reparationskostnaderna. Det har ingen betydelse att hyresgästen lämnat en nyckel till säkerhetslåset till servicebolaget, eftersom man i en nödsituation inte har tid att leta fram nyckeln. Att lämna in en nyckel till säkerhetslåset till servicebolaget hjälper endast vid så kallade icke-brådskande servicebesök.

Om hyresgästen behöver beställa öppning av dörrar på grund av att hen har glömt nycklarna, görs beställningen alltid via Fastighets Ab Auroraborgs tjänst för felanmälan på nummer 010 286 6245. För öppning av dörr debiteras en avgift i enlighet med den gällande prislistan. Dörren får endast öppnas för hyresgäster som antecknats i hyresgästförteckningen.