Invånare

Matning av fåglar

Det är förbjudet att mata fåglar vid alla Fastighets Ab Auroraborgs fastigheter. En central orsak till att förbjuda matning av fåglar är att även råttor och andra gnagare får rikligt med näring från fågelmatningsställen. Råttor och andra gnagare äter frön som fallit ned på marken och kan även till exempel klättra upp på matningsanordningar som hängts upp på trädgrenar. Råttor mår bra om de får mycket näring och hittar skydd.

Råttproblem är vanliga i Helsingforsregionen. Därför har Helsingfors stad förbjudit matning av fåglar på otaliga platser på olika håll i staden. Eftersom bekämpningen av råttor i fastighetsområdet åligger fastighetsägaren, är matning av fåglar förbjudet av samma skäl i Fastighets Ab Auroraborgs fastigheter. Detta innebär att det inte är tillåtet att mata fåglar varken på den egna gården eller balkongen eller i det gemensamma gårdsområdet runt huset.

Levnadsmöjligheterna för råttor och andra gnagare begränsas och förebyggs i betydande omfattning genom att man ser till att det inte finns någon fågelmat på gårdsområdet och även genom att hålla området kring avfallskärlen rena från löst avfall. För att förebygga råttproblemet bör avfallen förvaras i slutna avfallskärl i soprummet.