Invånare

Tabell över ansvarsfördelning

Tabellen över ansvarsfördelningen, det vill säga förteckningen över vilka ärenden som är hyresgästens ansvar och vilka som är bolagets ansvar, hittar du här.

I tabellen över ansvarsfördelningen ser du vad som åligger hyresgästen och vad som åligger Fastighets Ab Auroraborg gällande olika reparationer. Om reparationer som hör till Fastighets Ab Auroraborgs ansvar ska du alltid göra en felanmälan.

Det är viktigt att hyresgästerna kommer ihåg att de alltid ansvarar för sin egen egendom.

Städning i lägenhetet hör alltid hyresgästen ansvar. Det gäller också slutstädning vid utflyttningen.