Invånare

Förråd

I flervåningshus finns separata förvaringsutrymmen för idrottsredskap, såsom cyklar och skidor, och vanligen även för barnvagnar.

Förrådet för idrottsredskap är inte ett förvaringsutrymme för barns leksaker och är heller inte någon lekplats. Det gagnar alla att man ser till att dörrarna till förrådsutrymmena hålls låsta.

I flervåningshus finns det vanligen ett separat förrådsutrymme för varje bostad. I dörren till det finns färdiga låshakar för ett hänglås, som hyresgästen skaffar själv. Om fastigheten har separata kallkällarförråd, måste hyresgästen själv ordna lås till sitt förråd. Det är förbjudet att förvara bensindunkar, andra brandfarliga vätskor och gaser i inomhusutrymmen (t.ex. gasflaskor till gasgrillar).

Förrådsutrymmet och bostaden har vanligen samma nummer. Övriga tomma förråd får under inga som helst omständigheter tas i bruk på eget bevåg. Om du inte hittar ditt eget förrådsutrymme, är det bäst att göra en felanmälan om det.

Radhus omfattar vanligen ett kallförråd i anslutning till bostaden. I förrådet är det inte möjligt att förvara fuktkänsliga saker, såsom möbler, kläder eller saker som inte tål kyla.