Invånare

Att flytta till bostaden

Nycklar

I samband med att hyresavtalet ingås avtalas hämtning av nycklarna med OVV Asuntopalvelut (auroranlinna @ ovv.com).

Med några få undantag kan parkeringsplatsnycklar och tvättlås hämtas på Auroraborg kontoret. Om hyresgästen vill ha extra nycklar till sin lägenhet beställs de genom Auroraborg och hyresgästen betalar kostnaderna för att beställa dem.

Anmälan om ändring i hyresgästförteckningen, frågor gällande parkeringsplatser, bastutider, tvättstugetider

Parkeringsplatsreservation, bastuskiftsbokning, flyttnotiser i hyresgästförteckning, namnskyltbyten samt eventuella förfrågningar relaterade till tvättstugetider hanteras av boendestödstjänster. Dessa tjänster tillhandahålls huvudsakligen av Lassila & Tikanojas kundservice.

Undantaget är Hindersbytorg 2, där tjänsterna produceras av Kirkkonummen Huolto, och Sveaborg, där serviceproducenten är Förvaltningsnämnden för Sveaborg (ohjaus slhk.fi). Dessutom sköts uthyrningen av parkeringsplatser i vissa objekt av separata aktörer.

Elavtal

Hyresgästen ska själv teckna ett elavtal för den nya bostaden.

Bredband

I de flesta bostäder ingår DNA:s 10M bredbandsanslutning i hyran. Hyresgästen måste dock aktivera bostadsaktiebolagets bredband i enlighet med operatörens anvisningar. Om bostaden inte har bredbandsanslutning eller om hyresgästen vill ha ett annat abonnemang, måste hyresgästen sluta ett bredbandsavtal med den önskade operatören.

Brandvarnare

Brandvarnare är obligatoriska i samtliga bostäder. Om det inte finns ett permanent brandvarnarsystem i fastigheten, måste hyresgästen själv se till att skaffa brandvarnare och säkerställa att de fungerar, till exempel genom att byta batterier i dem. Det ska alltid finnas minst en brandvarnare per påbörjad 60 kvadratmeter bostadsyta.

Om fastigheten har ett permanent brandvarnarsystem, ska hyresgästen kontrollera att det fungerar. Eventuella fel ska genast anmälas i en felanmälan

Utöver brandvarnare lönar det sig att skaffa kolmonoxidlarm till bostaden.

Hemförsäkring

Fastighets Ab Auroraborg kräver att hyresgästen tecknar en hemförsäkring. Att teckna hemförsäkringen åligger hyresgästens ansvar.

Hyresgästens ägodelar är alltid hens eget ansvar både i bostaden och i bostadens eller husbolagets källarförråd och på dess gård. Utemöbler eller cyklar som går sönder till exempel på grund av snöras är hyresgästernas eget ansvar.

Vid tecknande av hemförsäkring finns det skäl att noggrant ta reda på vad försäkringen täcker och se upp för att teckna en alltför snålt tilltagen försäkring. En omfattande hemförsäkring, som omfattar skydd i händelse av att boendet avbryts, och en ansvarsförsäkring är den bästa försäkringen för oförutsedda situationer i flervåningshus och radhus. I händelse av till exempel vattenskada eller eldsvåda, ersätter inte fastighetens försäkring hyresgästens ägodelar och inte heller till exempel det att hyresgästen måste flytta någon annanstans på grund av en vattenskada på våningen ovanför.

Flyttanmälan

Hyresgästen ska själv anmäla flytten både till befolkningsregistercentralen och separat till hyresgästförteckningen. I flyttanmälan ska alla personer som flyttar till bostaden uppges. Om du till exempel tappar bort nycklarna eller glömmer dem hemma, kan dörren endast öppnas för de personer som anges i hyresgästförteckningen.

För anteckningarna i hyresgästförteckningen och utdrag ur hyresgästförteckningen ansvarar Lassila & Tikanojas boendeservicecenter i Östra Böle förutom gällande Hindersbytorg 2, som sköts av Kirkkonummen Huolto och Sveaborg, som sköts av Förvaltningsnämnden för Sveaborg.

Om hyresgästen vill byta namn på ytterdörren till lägenheten eller på namntavlan i trapphuset, ska han meddela detta eller göra en elektronisk felanmälan. Då går uppgifterna direkt till underhållsföretaget. Hyresgästen måste även anmäla eventuella förändringar gällande de boende i bostaden till hyresgästförteckningen.

Flyttanmälan till befolkningsregistercentralen görs enklast via https://www.posti.fi/flyttanmalan/. På samma adress ser du till vilka instanser adressändringen skickas automatiskt antingen via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Posten.

Inflyttning av ny hyresgäst i bostaden

Om en person som hör till samma hushåll som hyresgästen (sambo eller make/maka, barn) flyttar permanent till bostaden, måste en flyttanmälan göras för den nya hyresgästen till både befolkningsregistercentralen och hyresgästförteckningen i enlighet med punkten Flyttanmälan.

Felanmälan

Fastighets Ab Auroraborg besiktigar bostäderna när hyresgäster flyttar in och ut. Bostäderna hyrs ut i det skick som de är i vid visningstillfället. Nödvändiga reparationer görs innan den nya hyresgästen flyttar in.

Om du ändå upptäcker något fel i bostaden som du har fått, ska du genast göra en felanmälan. Mer information om att göra en felanmälan hittar du här.