Asukkaille

Alivuokraus

Päävuokralainen saa luovuttaa enintään puolet huoneistosta (puolet huoneiden lukumäärästä) toisen käytettäväksi asumiseen ilman vuokranantajan lupaa edellyttäen, että alivuokrauksesta ei aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä vuokranantajalle.

Päävuokralaisen on ilmoitettava alivuokralaiselleen oma vuokranantajansa ja oman vuokrasopimuksen ehdot. Alivuokralaisesta on ilmoitettava myös talonkirjaan. Huoltoyhtiöstä avataan ovet vain asukasluetteloon merkitylle henkilölle, jos esimerkiksi avaimet katoavat tai ovat unohtuneet kotiin.

Alivuokratussa asunnossa päävuokralainen vastaa vuokranmaksusta, käyttökorvauksista (saunamaksut, autopaikka jne.), vuokra-asunnon kotivakuutuksen voimassaolosta sekä muista sopimukseen liittyvistä velvoitteista. Päävuokralainen on myös vastuussa siitä, että alivuokralainen noudattaa järjestyssääntöjä ja muita vuokrasopimuksen ehtoja kaikessa asumisessa.

Jos päävuokralaisen vuokrasopimus Auroranlinnan kanssa päättyy, myös alivuokralaisen vuokrasopimus päättyy samanaikaisesti.

Jos Auroranlinna havaitsee, että asukas harjoittaa yhtiön asunnossa luvatonta majoitustoimintaa, Auroranlinna kantaa yhteiskuntavastuunsa ja ilmoittaa toiminnasta verottajalle ja Kelaan mahdollisten tukien uudelleenarviointia varten.