Invånare

Utflyttning

Nycklar, bastutider, parkeringsplats, hyresgästförteckning

Alla nycklar som lämnats över till hyresgästen ska återlämnas till hyresvärden på Auroraborgs kontor (Evagatan 2). Om så inte sker, är hyresgästen skyldig att betala kostnaderna som uppstår för omläggning av lås. Tillsammans med nycklar till lägenheterna ska eventuella tvättstugelås, värdinnanycklar och parkeringsplatsnycklar lämnas tillbaka.

På grund av utflyttning ska du även göra en flyttanmälan i husregistret samt eventuella uppsägningar av bastuskift och parkeringsplatser. Se mer information om hyresgästförteckningen, parkeringsplatser och tvättstugeärenden här.

Flyttstädning och tömning av bostaden

Hyresgästen är skyldig att tömma och städa bostaden innan hyresavtalet upphör. Bostadens källarutrymme ska tömmas och hyresgästens cyklar, skidor och så vidare ska avlägsnas från det gemensamma förrådsutrymmet i samband med flytten. Inga möbler, hemelektronik, idrottsutrustning eller liknande utrustning får lämnas i soprummet. Saker som blir överflödiga i flytten ska lämnas till HRM:s Sortti-stationer eller Återvinningscentraler.

Vid utflyttning ska hyresgästen återställa eventuellt underskåp som demonterats i samband med installation av diskmaskin.

Vattenlednings- och avloppsanslutningar till diskmaskinen och tvättmaskinen ska pluggas igen korrekt i samband med att maskinen tas bort. (vid eventuell vattenskada är hyresgästen ersättningsskyldig för de kostnader som vattenskadan förorsakar.)

Om bostaden inte har tömts och städats eller om de tillhörande förrådsutrymmena inte har tömts i samband med flytten, utförs arbetet på uppdrag av hyresvärden och den utflyttande hyresgästen faktureras för kostnaderna. Anvisningar om flyttstädningen ges till kunden i samband med bekräftelsen av uppsägningen.