Invånare

Utflyttning

Nycklar, bastutider, parkeringsplats, hyresgästförteckning

Alla nycklar som lämnats över till hyresgästen ska återlämnas till hyresvärden när hyresavtalet upphör . Om så inte sker, är hyresgästen skyldig att betala kostnaderna som uppstår för omläggning av lås.

Återlämningen av nycklar till bostäder som hyrts direkt av Fastighets Ab Auroraborg sker till Lassila & Tikanojas servicepunkt i Östra Böle på adressen Stinsgatan 12 b, förutom för Hindersbytorg 2, som sköts av Kirkkonummen Huolto och Sveaborg, som sköts av Förvaltningsnämnden för Sveaborg. Eventuella tvättstugelås och nycklar till allmänna utrymmen återlämnas till samma ställe, likaså görs flyttanmälan till hyresgästförteckningen samt uppsägning av eventuella bastutider och parkeringsplatser där.

Flyttstädning och tömning av bostaden

Hyresgästen är skyldig att tömma och städa bostaden innan hyresavtalet upphör. Bostadens källarutrymme ska tömmas och hyresgästens cyklar, skidor och så vidare ska avlägsnas från det gemensamma förrådsutrymmet i samband med flytten. Inga möbler, hemelektronik, idrottsutrustning eller liknande utrustning får lämnas i soprummet. Saker som blir överflödiga i flytten ska lämnas till HRM:s Sortti-stationer eller Återvinningscentraler.

Om bostaden inte har tömts och städats eller om de tillhörande förrådsutrymmena inte har tömts i samband med flytten, utförs arbetet på uppdrag av hyresvärden och den utflyttande hyresgästen faktureras för kostnaderna. Anvisningar om flyttstädningen ges till kunden i samband med bekräftelsen av uppsägningen.