Invånare

TV och bredband

Fastigheterna är i huvudsak anslutna till DNA:s kabel-TV-nät. I områden som inte har DNA-nät, finns vanligen ett traditionellt antennsystem (DVB-T).  Kontrollera uppgifterna om våra fastigheter för att se vilket när din bostad är anslutet till.

Ett tillstånd av Fastighets Ab Auroraborg krävs för alla installationer av tilläggsutrustning, såsom satellitantenner. Antenner får under inga som helst omständigheter fästas i väggar eller tak.

För bostäder som är anslutna till DNA:s kabelnät ingår 10 M fastighetsbredband i hyran. Ibruktagning av fastighetsbolagets bredband förutsätter att anslutningen aktiveras och att ett modem förvärvas i enlighet med DNA:s anvisningar. Om hyresgästen vill ha en snabbare bredbandsuppkoppling än bostadsaktiebolagets bredband, kan hen på egen bekostnad avtala om det med den önskade operatören.