Invånare

Balkong

Balkongen ska hållas ren. Vintertid ska snö röjas bort från balkongen, bland annat för att förhindra fuktskador.

Blöta mattor ruggar upp målarfärgen på balkonggolvet. Med anledning av detta ska blöta mattor lyftas upp på tork efter att det har regnat.

Det är förbjudet att skaka mattor från balkongen. I fastighetsområdet finns anvisade platser för mattpiskning.

Balkongerna är inte avsedda som förrådsutrymmen.

Som det konstateras i ordningsreglerna för fastigheten, är det förbjudet att göra upp öppen eld på balkongen. Grillning på balkongerna får endast göras med elgrill. På terrassen och gården utanför huset är det tillåtet att grilla med gas- och elgrill. Brandsäkerheten ska under alla omständigheter följas.

Det är inte önskvärt med rökning på balkongerna, eftersom balkongrökning lätt kan orsaka olägenheter för grannarna.