Invånare

Störande rökning

Rökning är med stöd av lagen förbjudet i fastighetens gemensamma utrymmen och allmänna inomhusutrymmen, såsom trappuppgångar, bastuutrymmen och klubbrum.

Balkongrökning och rökning ute på gården till exempel vid ventilationsöppningarna, dörrarna till trappuppgångarna och i närheten av bostädernas vädringsfönster rekommenderas inte, eftersom tobaksröken lätt kan ledas från dessa ställen in i grannarnas bostäder och balkonger eller fastighetens trappuppgång. Detsamma gäller fastighetsbasturnas rekreationsterrasser, där röken kan bli kvar i det skyddade utrymmet eller komma in i omklädningsrummet och störa övriga bastubadare.

Hyresgäster som lider av störande tobaksrök eller -lukt från andra ställen än den egna bostaden har rätt att göra en anmälan om störande rökning, varefter en utredning om det anmälda problemet inleds. Anmälan är enklast att göra med formuläret Anmälan om störande rökning.

Fastigheten har i regel väldigt sällan möjlighet att förhindra att rök från gården eller från en annan balkong kommer in i bostäderna, eftersom det sannolikt skulle kräva en förändring av hela fastighetens ventilationssystem eller omfattande strukturella förändringar. Fastighetsbolaget strävar vid behov efter att utreda varifrån den störande röken kommer och huruvida någonting kan göras åt saken.