Invånare

Störande rökning

Rökning är förbjudet i trapphus, hissar och andra gemensamma utrymmen, såsom basturum och samlingsrum. Rökning är också förbjudet på barnens lekplatser och på gården nära ingångarna och luftintagen till huset, liksom på gemensamma balkonger eller terrasser i basturna. Tobaksrök kan lätt passera från dessa platser till grannarnas lägenheter, balkonger eller trapphus. Det finns praktiskt taget inget som kan hindra röken att förflyttas från balkongen till andra balkonger eller terrassen.

När våra fastigheter renoveras kommer de att bli rökfria. I rökfria fastigheter är rökning förbjuden i lägenheter, på balkonger och i alla gemensamma utrymmen på både inomhus och utomhus. Även användning av elcigaretter räknas som rökning. Dessutom ingår en klausul om rökfrihet i alla hyresavtal som ingåtts från och med den 1 februari 2019. I avtal som ingås från den 6 oktober 2021 förbjuder villkoren i kontraktet rökning i och utanför lägenheterna.

En hyresgäst som lider av olägenhet på grund av tobaksrök eller lukt har rätt att rapportera störande rökning, och en utredning om det rapporterade problemet inleds. Cigarettrök kan komma in i lägenheten antingen från byggnadsmaterialet eller från utsidan.

STÖRANDE CIGARETTRÖK SOM KOMMER IN FRÅN LÄGENHETENS KONSTRUKTION
Cigarettrök/-lukt kommer någonstans i lägenhetens rum eller byggdetalj, t.ex. från toaletten, köksfläkt, skåp, elkontakt, från en brevlåda eller någon annan konstruktion. Vid behov försöker vi ta reda på var den irriterande röken kommer ifrån och om något kan göras åt det. Gör en elektronisk felanmälan omrökning, som kommer inifrån lägenhetens konstruktion

STÖRANDE RÖKNING SOM KOMMER UTIFRÅN
Cigarettrök/-lukt kommer från till exempel öppna fönster eller en balkongdörr. I praktiken har Auroranlinna mycket sällan möjlighet att förhindra att rök från gården eller annan balkong kommer in i lägenheten, eftersom det sannolikt skulle kräva en förändring av ventilationssystemet eller stora strukturella förändringar av hela fastigheten.

Om det behövs kan vi distribuera en bulletin till lägenheterna med en påminnelse som ber rökare att uppmärksamma grannskapet, eftersom tobaksrök/-lukt sprider sig överraskande lätt till andras balkonger och lägenheter. Gör anmälan om störande rökning som kommer utifrån via e-post till: asuntopalvelu @ auroranlinna.fi