Invånare

Hantering av hushållsavfall

Det lönar sig att avfallssortera. Ju mindre blandavfall som uppstår i fastigheten, desto renare blir vår gemensamma morgondag, i och med att råmaterialen återvinns. Sortering besparar även samhället kostnader för avfallshanteringen och minskar boendekostnaderna. För återvinning kan du förutom fastighetens avfallskärl även använda återvinningsstationerna i området.

Gamla möbler, vitvaror, cyklar, bildäck, batterier och annat liknande avfall ska lämnas till någon av HRM:s Sortti-stationer eller, såvida föremålen kan återvinnas i befintligt skick, till exempel till något av huvudstadsregionens återvinningscentrals verksamhetsställen. Vid behov kan du använda de aktuella aktörernas upphämtningstjänster. Om dessa får du mer information på webbplatserna hsy.fi och kierratyskeskus.fi. I soprum, miljöbodar och på fastighetens gårdsområde får inget annat lämnas än avfall som är avsedda för och får plats i avfallskärlen.

Olika soptunnar för avfall i fastigheter gör avfallssortering lätt. När invanarna tar  hand om snygghet i soprummen, råttor stannar lättäre borta från gårdet.

Tilläggsinformation om avfallssortering
Video om avfallssortering