Invånare

Ansökan om boendetillstånd

Hyresgästen kan ges tillstånd att tillfälligt hyra ut bostaden i andra hand för en tidsbestämd period, om skälet är att hyresgästen på grund av arbete eller vidareutbildning tillfälligt måste flytta till en annan ort eller utomlands. Om förutsättningarna uppfylls kan hyresgästen få tillstånd att ta in en underhyresgäst i bostaden.

Tillstånd för tillfälligt byte av hyresgäst eller inflyttning av underhyresgäst begärs på förhand av Fastighets Ab Auroraborg med det för ändamålet avsedda formuläret Ansökan om boendetillstånd (tillfälligt bara på finska). Du kan lämna in det undertecknade formuläret till Fastighets Ab Auroraborgs Boendeservice antingen via e-post eller i pappersformat. Ansökan om boendetillstånd måste alltid vara undertecknad av samtliga personer som undertecknat hyresavtalet.

Hyresgästen får inte göra vinst på andrahandsuthyrningen. Avtalet om andrahandsuthyrning ska upprättas med hänsyn till de villkor gällande hyresbeloppet som anges på Fastighets Ab Auroraborgs hyresavtal.