Invånare

Tillfällig överlåtelse av bostadslägenhet

Hyresgästen kan beviljas tillstånd att tillfälligt vidareuthyra lägenheten för en förhandsbestämd tidsperiod på högst två år, om anledningen är en tillfällig flytt till annan ort eller till utlandet på grund av arbete, studier, sjukdom eller andra dylika skäl och om hyresvärden inte har en motiverad grund att motsätta sig överlåtelsen.

Tillståndet att tillfälligt överlämna lägenheten begärs skriftligt hos Auroraborg senast en månad innan lägenheten tillfälligt överlåts med blanketten Tillfällig överlåtelse av bostadslägenhet (ansökan om boendetillstånd). Du kan skicka den undertecknade blanketten till Auroraborgs bostadstjänst antingen som e-postbilaga eller som pappersblankett. Ansökan om boendetillstånd kräver alltid en underskrift av alla hyresavtalsparter. Tillsammans med ansökan skicka också ett skriftligt intyg över grunden för tillfällig överlåtelse: arbetsavtal, intyg över mottagen studieplats, intyg över behandling av sjukdom eller intyg över beväringstjänst eller civiltjänst eller dylikt på annan ort. Endast resebiljetter räcker inte.

Auroranlinna behandlar ansökan efter att ha fått den och godkänner den om förutsättningarna för tillfällig överlåtelse uppfylls. Auroranlinnas beslut ska också uppvisas för den tillfälliga boende.

Den tillfälliga boende ska anmälas till hyresgästförteckningen. Servicebolaget öppnar dörren bara för de personer som finns i boenderegistret, ifall man till exempel tappar nycklarna eller har glömt dem hemma.

Vid en tillfällig överlåtelse av lägenhet ansvarar huvudhyresgästen för hyresbetalningen, bruksersättningarna (bastuavgifter, bilplats osv.), hemförsäkringens giltighet och andra förpliktelser i anknytning till avtalet. Huvudhyresgästen ansvarar även för att den tillfälliga boende följer ordningsreglerna och övriga villkor för hyresavtalet vid allt boende.