Invånare

Ventilation

Rengöring av spisfläktar och -kåpor och byte av filter vid behov hör till hyresgästens skyldigheter. Mer anvisningar hittar du i videon Liesituulettimen tai liesikuvun puhdistus

Luften i bostaden ventileras som planerat endast om ventilerna fungerar som de ska. Mellan stommen och skivan på ventilationens utloppsventil, en glipa som ofta är bara några millimeter, samlar sig gärna damm, och i kök även fett, som täpper till den. Därför är det av yttersta vikt att ventilerna rengörs tillräckligt ofta till exempel med borste och rengöringsmedel.

Dessutom måste hyresgästen se till att bostadens friskluftsventiler fungerar, så att ingen oren luft kommer in i bostaden till exempel genom strukturerna eller ytterdörren. Såväl den fastighetsspecifika som den bostadsspecifika ventilationsenheten producerar luft då den suger ut undertryck ur bostaden. Ny luft ersätter alltid frånluften den väg som luften lättast kommer igenom.

Filtren till bostadens friskluftsventiler anskaffas av Fastighets Ab Auroraborg, men hyresgästerna ska byta ut filtren enligt anvisningarna när de rena filtren distribueras till bostäderna. Ett smutsigt filter förhindrar frisk luft från att komma in i bostaden. Anvisningarna hittar du även här (tyvärr bara på finska):

F-filtren: 29-12-2008-12-20-38-TULOILMAVENTTIILIN_KAYTTO_biobe
VS-filtren: 29-12-2008-12-18-59-saato-ohjevaihto-ohje_VS-100
Karmfiltren: 29-12-2008-12-18-8-saato-ohje.vaihto-ohjeF-100