Invånare

Betalningssvårigheter

Om du upplever problem med att betala avgifterna, bör du genast kontakta hyresredovisningen. Där får du information om och instruktioner för vad du bör göra. För andra bostäder än de som hyrs direkt av Fastighets Ab Auroraborg sköts hyresredovisningen av den instans som hyresvärden uppger.

Om det uppstår en hyresskuld, kommer hyresvärden att vidta indrivningsåtgärder. Om det blir nödvändigt kan hyresgästen vräkas. En person som har vräkts kommer inte att kunna få en ny hyresbostad i hus som ägs av Fastighets Ab Auroraborg. Oåtgärdade störningar gällande betalningen av hyran genererar även en anteckning i personens kredituppgifter.