Invånare

Underhållsarbeten i bostäderna

Fastighets Ab Auroraborg utför i huvudsak inte så kallade ytrenoveringar av bostäderna medan de är bebodda. Bostäderna kan dock renoveras eller förnyas vid större badrums- och toalettrenoveringsarbeten, som till exempel gäller hela trappuppgången eller fastigheten, även då bostäderna är bebodda.

Reparations- och renoveringsarbeten kan göras i en bostad även medan den är bebodd, till exempel på grund av fel i anordningar eller fasta inventarier eller fuktskada. För utförande av dessa reparationer kan reparatören gå in i bostaden med en huvudnyckel även oanmäld.