Invånare

Andrahandsuthyrning och användning för inkvartering

Fastighets Ab Auroraborgs bostäder är endast avsedda för boende. Villkoren i hyresavtalet förbjuder entydigt alla användning av bostaden i vinstsyfte, till exempel genom tjänsten Airbnb. Likaså är det absolut förbjudet att hyra ut bostaden i andra hand åt en annan person. Om du bryter mot dessa villkor, leder det till omedelbar uppsägning av hyresavtalet.

Undantaget från huvudregeln gällande andrahandsuthyrning är fall där hyresgästen på grund av arbete eller vidareutbildning tillfälligt måste flytta till en annan ort eller utomlands. Under den tiden kan hyresgästen få tillstånd att tillfälligt hyra ut bostande till en annan person. Se närmare information om detta vid punkten Ansökan om boendetillstånd.