Invånare

Andrahandsuthyrning och användning för inkvartering

Lägenheterna i Auroraborg är endast avsedda för stadigvarande boende. Att vidareuthyra lägenheten (andrahandsuthyrning) till en annan person även för kort tid är absolut förbjudet och leder till omedelbar hävning av hyresavtalet. Att använda lägenheten i förtjänstsyfte till exempel genom att vidareuthyra den via Airbnb förbjuds uttryckligen i villkoren för hyresavtalet.

Ett undantag till huvudregeln om vidareuthyrning är om hyresgästen tillfälligt flyttar till annan ort eller till utlandet på grund av arbete, studier eller sjukdom. För den tid kan man tillfälligt få uthyra lägenheten till en annan person om man följer meddelandeförfarandet. För närmare information se Tillfällig överlåtelse av bostadslägenhet (ansökan om boendetillstånd).

Om Auroraborg märker att den boende driver olovlig inkvarteringsverksamhet i bolagets lägenhet, bär Auroraborg sitt samhällsansvar och meddelar verksamheten till skatteförvaltningen och FPA för justering av eventuella stöd.