Invånare

Skadedjursbekämpning

Observationer av skadedjur i såväl bostaden som den övriga fastigheten ska omedelbart anmälas till Fastighets Ab Auroraborgs tjänst för felanmälan. En bra beskrivning och om möjligt även en bild på skadedjuret underlättar hanteringen av ärendet. Fastighets Ab Auroraborg undersöker observationerna och tar vid behov hand om skadedjursbekämpningen. En del skadeinsekter, såsom ängrar, sågtandade plattbaggar och indiskt mjölmott, kan hyresgästen vanligen göra sig av med själv. Bekämpningen av till exempel vägglöss, tyska kackerlackor och råttor i gårdsområdet kräver specialiserade experter. Hjälp med identifiering och anvisningar för bekämpning få du bland annat på webbplatsen sisatilojentuholaiset.fi.

Det bästa sättet att förebygga skadedjursproblem hemma är att städa väl och regelbundet. För att undvika ovälkomna gäster efter resor, är det bra att syna bagageväskor noggrant.

I bostäderna har man mest observerat olika skadeinsekter, såsom vägglöss, ängerlarver samt tyska kackerlackor och andra livsmedelsskadedjur. Skadeinsekter kommer vanligen in i bostäder via bagageväskor eller med varor från butikshyllor, exempelvis mjöl eller torkade frukter.

På området kring fastigheten orsakas mest olägenhet av råttor och andra gnagare.

Det är särskilt svårt att utrota vägglus.  Om Du tror, att det kan vara vägglössen i lägenhet, gör genast en elektronisk felanmälan eller ring till Auroraborgs 24 h jour.