Asukkaille

Jälleenvuokraus ja majoituskäyttö

Auroranlinnan asunnot ovat tarkoitettu vain vakituiseen asumiskäyttöön. Asunnon vuokraaminen edelleen (jälleenvuokraus) jollekin toiselle henkilölle lyhyeksikin aikaa on ehdottomasti kielletty, ja se johtaa vuokrasopimuksen välittömään purkamiseen. Vuokrasopimuksen ehdot kieltävät yksiselitteisesti asunnon käytön ansaintatarkoituksiin esimerkiksi jälleenvuokraamalla sitä Airbnb-palvelun kautta.

Poikkeuksena pääsääntöön jälleenvuokrauksesta on vuokralaisen määräaikainen työhön, opiskeluun tai sairauteen liittyvä muutto toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille. Sen ajaksi voi saada vuokrata asunnon tilapäisesti toiselle ilmoitusmenettelyä noudattaen. Katso tarkemmin kohdasta asuinhuoneiston väliaikainen luovutus (asumislupa-anomus).

Jos Auroranlinna havaitsee, että asukas harjoittaa yhtiön asunnossa luvatonta majoitustoimintaa, Auroranlinna kantaa yhteiskuntavastuunsa ja ilmoittaa toiminnasta verottajalle ja Kelaan mahdollisten tukien uudelleenarviointia varten.