Asukkaille

Irtisanominen

Määräaikainen asunnon vuokrasopimus päättyy siihen kirjattuna päivänä ilman erillistä irtisanomista. Auroranlinnalta asuntonsa suoraan vuokrannut vuokralainen voi irtisanoa halutessaan myös määräaikaisen vuokrasopimuksen ennen sopimukseen merkityn määräajan loppua.

Jos vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen, vuokranmaksuvelvollisuus päättyy yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisajan jälkeen. Käytännössä vuokrasopimus päättyy irtisanomishetkeä seuraavan täyden kalenterikuukauden lopussa.

Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti asianmukaisesti allekirjoitettuna.

Jälleenvuokratuissa asunnoissa ovat voimassa vuokrasopimukseen merkityt ehdot. Auroranlinna ei käsittele jälleenvuokrattujen asuntojen vuokrasopimusten irtisanomisilmoituksia.

Irtisanomisilmoitus

Asukaslaskutusperusteet

Lomaketta käytetään irtisanottaessa vuokrasopimus Auroranlinnalta suoraan vuokratusta asunnosta. Täytä, tulosta ja allekirjoita lomake ja toimita se sitten Auroranlinnan Asuntopalveluun (asuntopalvelu @ auroranlinna.fi) joko paperisena tai sähköpostin liitteenä. Irtisanominen edellyttää aina allekirjoituksen tai tunnustautumisen kaikilta vuokrasopimuksen allekirjoittajilta.

Tätä lomaketta käytetään myös tilanteissa, joissa toinen vuokrasopimuksen allekirjoittaja jää asumaan asuntoon, eli sanotaan vuokrasopimus irti vain yhden vuokralaisen osalta. Molempien vuokralaisten on allekirjoitettava irtisanomisilmoitus myös tässä tapauksessa.

Irtisanomisilmoitus kuolinpesä

Asukaslaskutusperusteet

Lomaketta käytetään irtisanottaessa kuolleen henkilön vuokrasopimus Auroranlinnalta suoraan vuokratussa asunnossa. Täytä, tulosta ja allekirjoita lomake ja toimita se sitten Auroranlinnan Asuntopalveluun (asuntopalvelu @ auroranlinna.fi) joko paperisena tai sähköpostin liitteenä.

Kun kuolinpesä irtisanoo vuokrasopimuksen, tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitus tai valtakirjat niiltä osakkailta, jotka eivät allekirjoita irtisanomisilmoitusta. Irtisanomisilmoitukseen tulee myös liittää kuolleen vuokralaisen viimeisen kotipaikan virkatodistus (ote väestötietojärjestelmästä) tai kuolintodistus, josta ilmenee vuokralaisen kuolinpäivä.