Asukkaille

Asukastoiminta

Auroranlinna tukee asukkaiden omatoimista ja yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa vuosittaisella määrärahalla, jonka tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuus järjestää talkoita ja muita asukasviihtyvyyttä lisääviä tapahtumia.

Asukastoiminnan käynnistämiseksi tulee asukkaiden järjestää talon asukkaille kokous, jossa valitaan toiminnalle vetäjä ja varahenkilö/varahenkilöt. Asukastoiminnan vetäjä tekee vuosittain toimintasuunnitelman, joka hyväksytään Auroranlinnassa. Määräraha myönnetään hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lisäohjeita asukastoiminnan aloittamiseksi saat sähköpostitse osoitteesta asuntopalvelu @ auroranlinna.fi

Asukastoiminnan toimintasuunnitelmalomake
Asukastoiminnan määrärahaohje
Tilityslomake

Asukastoimintaa varten on mahdollista saada käyttöön talon kerhohuone, jos talossa on sellainen käytettävissä. Kerhohuoneen siisteydestä ja käyttötarkoituksesta vastaa asukastoiminnan vetäjä. Kerhohuoneen väärinkäytöt johtavat kerhohuoneen sulkemiseen.

Asukastoiminta on talon asukkaiden itsenäistä toimintaa, johon Auroranlinna ei osallistu. Toimintaan liittyvistä kokouksista ei makseta palkkioita.