Asukkaille

Parveke

Parveke tulee pitää puhtaana. Lumi tulee poistaa talvella parvekkeelta mm. kosteushaittojen estämiseksi.

Märät matot hautovat maalin irti parvekkeen lattiasta. Tämän vuoksi kastuneet matot on nostettava sateen jälkeen kuivumaan.

Mattojen tomuttaminen parvekkeelta on kielletty. Mattojen tamppaamiseen on osoitettu omat paikkansa kiinteistön alueella.

Parvekkeita ei ole tarkoitettu varastotiloiksi.

Kuten kiinteistön järjestyssäännöissä todetaan, avotulenteko parvekkeilla on kielletty. Grillaaminen parvekkeilla on sallittu vain sähkögrillillä. Terassilla ja asuntopihalla saa grillata kaasu- ja sähkögrillillä. Paloturvallisuutta on noudatettava aina.

Parvekkeella ei ole suotavaa tupakoida, koska parveketupakointi aiheuttaa helposti haittaa naapureille. 6.10.2021 alkaen tehdyissä sopimuksissa sopimusehdot kieltävät parveketupakoinnin.