Asukkaille

Maksuvaikeudet

Mikäli maksujen suorittamisessa on ongelmia, on syytä olla heti yhteydessä vuokranvalvontaan. Sieltä voi saada tietoja ja opastusta, miten kannattaa toimia. Muissa kuin suoraan Auroranlinnalta vuokratuissa asunnoissa vuokravalvonnan hoitaa vuokranantajan ilmoittama taho.

Jos vuokravelkaa syntyy, ryhtyy vuokranantaja perintätoimenpiteisiin. Tarvittaessa asukas häädetään asunnosta. Häädetyllä ei ole mahdollisuutta saada Auroranlinnan omistamista taloista uutta vuokra-asuntoa. Hoitamattomista vuokranmaksuhäiriöistä tulee myös merkintä henkilön luottotietoihin.