Asukkaille

Kodin koneiden hoito

Liesi

Liesi on kytketty kiinteästi sähköverkkoon. Kytkennän saa irrottaa vain sähköasentaja.

Liesi ja uuni on puhdistettava säännöllisesti, jotta ne toimisivat tehokkaasti.

Jääkaappi/pakastin

Jääkaappi/pakastin vaatii hoitoa toimiakseen kunnolla. Jääkaappi, viileäkaappi sekä mahdollinen pakastelokero ja pakastin on syytä sulattaa 2-4 kertaa vuodessa, jos laitteessa ei ole automaattisulatusta.

Asukkaan tehtävä on myös puhdistaa pölystä jää- ja viileäkaapin/pakastimen takana oleva putkisto ja lattialla seisovan jääkaapin/pakastimen lattiatila. Jääkaappi/pakastin on puhdistuksen ajaksi siirrettävä varovasti paikoiltaan pistotulppa irti pistorasiasta.

Erityisen tärkeä säännöllistä puhdistusta vaativa kohde jää- ja viileäkaapissa on kaapin takaseinän läpi kulkeva sulatusveden poistoputkisto. Poistoputki se tukkeutuu helposti, jolloin jää/viileäkaapin sisälle alkaa kertyä vettä.

Kodin laitteiden hoito-ohjeita löydät täältä