Asukkaille

Vuokra

Vuokra maksetaan jokainen kuukausi määrättyyn eräpäivään mennessä. Maksujen eräpäivä on aina kuukauden 2. päivä.

Maksun voi suorittaa ko. kuukauden viitepankkisiirrolla, e-laskulla tai suoraveloituksella. Maksuissa on kiinteä asuntokohtainen viitenumero.

Voitte tehdä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissanne valitsemalla laskuttajaksi Realia Isännöinnin kohteet. Teillä on myös mahdollisuus tehdä suoramaksusopimus oman pankkinne kanssa.

Vuokria ja käyttökorvauksia maksaessa pyydetään aina käyttämään maksuerittelyssä mainittua viitenumeroa!

Maksun myöhästymisestä veloitetaan perintäkulua 5 €/maksukehotus sekä viivästyskorkoa korkolain mukaan. Tarvittaessa KOY Auroranlinna käyttää Intrum Justitia Oy:n perintätoimistoa maksamattomien vuokrien perinnässä.

Auroranlinna perii myöhästyneistä suorituksista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä yli kunakin vuonna Suomen Pankin vahvistaman viitekoron.

Mahdollisiin vuokranmaksuun liittyviin tiedusteluihin vastaa Auroranlinnan vuokravalvonta