Asukkaille

Asumislupa-anomus

Vuokralaiselle voidaan antaa lupa vuokrata asunto tilapäisesti edelleen ennalta sovituksi määräajaksi, jos syynä on vuokralaisen määräaikainen työhön tai lisäopiskeluihin liittyvä muutto toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille. Lisäksi vuokralainen voi edellytysten täyttyessä saada luvan ottaa asuntoon alivuokralaisen.

Lupa väliaikaiseen asukkaan vaihtoon tai alivuokralaisen ottamiseen pyydetään etukäteen Auroranlinnalta käyttäen siihen tarkoitettua Asumislupa-anomus –lomaketta. Voit toimittaa allekirjoitetun lomakkeen Auroranlinnan Asuntopalveluun joko sähköpostin liitteenä tai paperilomakkeena. Asumislupa-anomus edellyttää aina allekirjoituksen kaikilta vuokrasopimuksen allekirjoittajilta.

Vuokralainen ei saa ansaita jälleenvuokrauksella. Jälleenvuokrasopimus on siis tehtävä noudattaen Auroranlinnan vuokrasopimuksen vuokran määrää koskevia ehtoja.