Asukkaille

Asuinhuoneiston väliaikainen luovutus

Vuokralaiselle voidaan antaa lupa vuokrata asunto tilapäisesti edelleen ennalta sovituksi määräajaksi, enintään kaksi vuotta, jos syynä on vuokralaisen määräaikainen työhön, opiskeluun, tai sairauteen tai muihin sellaisiin syihin liittyvä muutto toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille, eikä vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa luovutusta.

Lupa asunnon väliaikaiseen luovutukseen pyydetään kirjallisesti Auroranlinnalta, viimeistään kuukautta ennen huoneiston käytön väliaikaista luovutusta, Väliaikainen asuinhuoneiston luovutus –lomakkeella (asumislupa-anomus). Voit toimittaa allekirjoitetun lomakkeen Auroranlinnan Asuntopalveluun joko sähköpostin liitteenä tai paperilomakkeena. Asumislupa-anomus edellyttää aina allekirjoituksen kaikilta vuokrasopimuksen osapuolilta. Toimita ilmoituksen mukana myös kirjallinen osoitus väliaikaisen luovutuksen perusteesta: työsopimus, todistus opiskelupaikan vastaanottamista, todistus sairauden hoidosta tai todistus asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta tms. toisella paikkakunnalla. Pelkät matkaliput eivät kelpaa.

Auroranlinna käsittelee anomuksen sen saatuaan ja hyväksyy sen, jos edellytykset väliaikaiselle luovutukselle ovat kunnossa. Auroranlinnan päätös on esitettävä myös tilapäisasukkaalle.

Väliaikainen asukas tulee ilmoittaa talonkirjoille. Huoltoyhtiöstä avataan ovet vain asukasluetteloon merkitylle henkilölle, jos esimerkiksi avaimet katoavat tai ovat unohtuneet kotiin.

Väliaikaisessa asunnon luovutuksessa päävuokralainen vastaa vuokranmaksusta, käyttökorvauksista (saunamaksut, autopaikka jne.), vuokra-asunnon kotivakuutuksen voimassaolosta sekä muista sopimukseen liittyvistä velvoitteista. Päävuokralainen on myös vastuussa siitä, että väliaikainen asukas noudattaa järjestyssääntöjä ja muita vuokrasopimuksen ehtoja kaikessa asumisessa.