Asukkaille

Vakavien tai toistuvien häiriöiden hoito

Asuminen kiinteistöyhtiössä tarkoittaa, että omaan asuntoon voi kuulua normaaleja asumiseen kuuluvia ääniä pihalta, porrashuoneesta tai naapuriasunnoista. Kaikkia asukkaita kehotetaan ja kannustetaan muut huomioon ottavaan asumiseen. Asunnossa liikkumisen, kotieläinten pitämisen, musiikin soittamisen ja kuuntelemisen, juhlien järjestämisen, kuntoilun, melua aiheuttavien töiden yms. toiminnan yhteydessä on syytä miettiä, miten hyvin ääni kantautuu muualle kiinteistön rakenteissa tai niiden läpi. Etenkin klo 22.00 – 07.00, kun kiinteistöissä vallitsee hiljaisuus, odotetaan vältettävän turhaa äänen synnyttämistä missään osassa kiinteistöä.

Mikäli jokin naapuri aiheuttaa vakavaa tai toistuvaa asumishäiriötä ja etenkin klo 22.00 – 7.00 välillä, asukkailla on oikeus tehdä kiinteistöyhtiölle ilmoitus häiritsevästä asumisesta joko vakavia tai toistuvia häiriötilanteita varten laaditulla häiriöilmoituslomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoituksella.

Toimintaohjeet vakavissa tai toistuvissa häiriötilanteissa:

  1. Häiritty asukas tekee vapaamuotoisen ilmoituksen häiriöstä tai ilmoittaa häiriöstä häiriöilmoituslomakkeella. Ilmoituksessa täytyy olla kahden eri huoneiston haltijan allekirjoitus. Ilmoitus toimitetaan asuntopalveluun sähköpostilla osoitteeseen asuntopalvelu@auroranlinna.fi tai postitse osoitteeseen Auroranlinna, Eevankatu 2, 00240 Helsinki.
  2. Asuntopalvelu lähettää häiriön aiheuttajalle kirjallisen huomautuksen tai varoituksen, jossa kerrotaan, että vuokrasopimus puretaan, jos häiriö jatkuu (tässä vaiheessa todistajan nimi ei tule häirikön tietoon).
  3. Häiriön jatkuessa tulee kahden eri huoneiston asukkaan tehdä isännöitsijälle uusi ilmoitus häiriöstä joko häiriöilmoituslomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoituksella, jotta asia menee eteenpäin. Ilmoitusten välillä saa olla aikaa enintään kuusi kuukautta. Asukkaiden tulee olla valmiita menemään todistajiksi käräjäoikeuteen.
  4. Mikäli häiritsevä elämä jatkuu varoittamisen jälkeenkin, vuokranantaja tekee asiasta häätöhaasteen.
  5. Käräjäoikeus päättää asiasta joko kansliakäsittelynä tai oikeudessa. Tässä vaiheessa saatetaan kuulla myös todistajia. Päätöksen kannalta on tärkeää tietää, onko häiriö jatkunut myös käsittelyaikana.
  6. Kun käräjäoikeus tekee häätöpäätöksen, se toimitetaan vuokranantajalle ja edelleen kihlakunnan virastolle.
  7. Kihlakunnanvouti ilmoittaa häätöpäivän vuokranantajalle. Häädön toteuttaa ulosottoviranomainen.