Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Uppsägning

Om hyresavtalet är tidsbestämt upphör bostadens hyresavtal när den i avtalet antecknade tidsbundenheten slutar utan separat uppsägning. Om hyresavtalet avslutas med uppsägning, upphör avtalet efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden är en (1) kalendermånad, så hyresavtalet upphör i praktiken i slutet av en full kalendermånad efter uppsägningsögonblicket.

Uppsägningsanmälan ska lämnas in skriftligt och ändamålsenligt undertecknad genom att använda uppsägningsformulären för hyresavtal som finns på sidan Formulären. Formulären används även i situationer där endera av dem som undertecknat hyresavtalet blir kvar i bostaden, alltså att hyresavtalet endast sägs upp av den ena hyresgästen. Båda hyresgästerna ska underteckna uppsägningsanmälan också i detta fall.

För dödsbon finns en egen Uppsägningsformulär för hyresavtal på sidan Formulären.

En hyresgäst som hyrt sin bostad direkt av Fastighets Ab Auroraborg kan välja att även säga upp ett tidsbestämt hyresavtal innan den i avtalet angivna tidsbestämdheten upphör.

För andrahandsuthyrda bostäder gäller de villkor som anges i hyresavtalet.