Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Vatten- och avloppsarmaturer och elektrisk utrustning

Eluttagen i badrummet och de flesta eluttag i köket är skyddsjordade. Till dessa kan man endast ansluta jordade eller skyddsisolerade elapparater. I våtutrymmen eller utomhusutrymmen får man inte använda en elapparat som är ansluten till ett vanligt uttag utanför tröskeln till lokalen i fråga. Det är till exempel livsfarligt att använda julgransbelysning avsedd för inomhusbruk på balkongen genom att dra sladden dit från insidan av bostaden. Inget som helst uttag i badrummet får användas medan duschen eller badkaret används.

Installationer och reparationer av elektriska anordningar får endast utföras av en montör som auktoriserats av myndigheterna. Det gäller inte lampor eller säkringar som brunnit. Dessa ska den boende själv byta ut eller låta byta ut inklusive spis- och kylskåpslampan.

Läckande kranar och konstant rinnande toalettstol ska omedelbart anmälas till husbolagets felanmälningsnummer. I allmänhet är det journumret till fastighetens servicebolag.

Matavfall, fett, kaffesump, mediciner eller kemikalier får inte spolas ner i avloppet i köket eller toaletten. I toalettstolen får man förutom de föregående sakerna heller inte spola ner bindor, blöjor, kattsand och inga föremål alls. I synnerhet lösa saker och kattsand orsakar lätt propp i avloppet. Avloppsrensning på grund av sådana orsaker faktureras av de boende.

Den boende måste rengöra golvbrunnarna i badrummet. Om det uppstår avloppslukt i bostaden kan det bero på att golvbrunnen torkat, en smutsig golvbrunn eller att tätningen till toalettstolens avluftningsrör har vittrat. Ett vattenlås som torkat börjar fungera igen när du spolar vatten i avloppet. För rengöring av stanklåset rekommenderas att kontakta servicebolaget för att undvika eventuella skador.

Klicka på länken för att titta på videon om Rengöring av badrummets golvsil.
Video WC-armatur och vattenläckage (på engelska Bathroom fixtures and leakages.)

Felanmälan om läckande vattenkranar ska alltid göras till husbolaget.