Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Balkong

Balkongen ska hållas ren. Vintertid ska snö röjas bort från balkongen, bland annat för att förhindra fuktskador.

Blöta mattor ruggar upp målarfärgen på balkonggolvet. Därför ska blöta mattor lyftas upp på tork efter att det har regnat.

Det är förbjudet att damma mattor från balkongen. I fastighetsområdet finns anvisade platser för mattpiskning.

Balkongerna är inte avsedda som förrådsrum.

Allt slags uppgörande av öppen eld är förbjudet på balkongen. Det gäller även ljus, marschaller, utomhusfacklor och grillar.

Rökning på balkongen kan vara förbjudet i husbolagets ordningsregler. Det är även annars inte önskvärt med rökning på balkongerna, eftersom balkongrökning lätt kan orsaka olägenhet för grannarna. Rökning på balkongen kan även förbjudas med anledning av anmälda olägenheter.

Rökning på balkongen orsakar lätt olägenhet för grannarna. Därför är rökning på balkongen inte önskvärt. Rökning på balkongen kan även vara förbjudet i husets ordningsregler.