Auroranlinnan osakehuoneistot

Företag

Företaget Fastighets Ab Auroraborg ägs helt och hållet av Helsingfors stad. Företagets uppgift är att producera bostadstjänster för helsingforsare. Företaget äger mer än 6 000 lägenheter på olika håll i Helsingfors, varav bostadsrätterna finns huvudsakligen i enskilda bostadsbolag och de flesta av dem är enrummare eller tvårummare.

Lägenheterna som företaget äger är fritt finansierade bostäder som hyrs ut till personer i behov av bostad genom Helsingfors stad. En del av bostäderna används som tjänstebostäder eller serviceboende av Helsingfors stad.

Företaget sköter centraliserat om granskning av bostadsrätterna det äger i samband med flyttningar samt beställning och styrning av lägenhetsrenoveringar. Hyresgäster i bostadsrätter för allmän uthyrning har hyresavtalsförhållande till Fastighets Ab Auroraborg och sköter saker i anslutning till hyresavtalet och nycklar med företaget.

Fastighetsspecifik disponenttjänst, fastighetsskötsel, städning samt underhålls- och reparationsarbeten ordnas alltid av det bostadsaktiebolag där den av Fastighets Ab Auroraborg ägda bostaden finns.