Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Låsning

Ytterdörren bör sättas i baklås när bostaden lämnas tom.

Inga värdesaker bör förvaras i källar-, vinds- eller gårdsförråd. Saker som är känsliga för fukt eller kyla håller sig inte på den ouppvärmda vinden eller i gårdsförrådet.

Fastighets Ab Auroraborg rekommenderar att inga säkerhetslås monteras på bostädernas ytterdörrar. Fastighetsägarens representanter och räddningsmyndigheter ska alltid ha tillträde till bostäderna i händelse av en nödsituation.

Om bostadens dörr har ett säkerhetslås och dörren eller alternativt ett fönster måste söndras på grund av säkerhetslåset för att komma in i bostaden är det hyresgästen som svarar för reparationskostnaderna. Det har ingen betydelse om hyresgästen lämnat en nyckel till säkerhetslåset till servicebolaget, eftersom man inte har tid att leta fram nyckeln i en nödsituation. Att lämna in en nyckel till säkerhetslåset till servicebolaget hjälper endast vid genomförande av så kallade icke-brådskande servicebesök.

Om hyresgästen måste beställa öppning av dörrar på grund av att hen har glömt nycklarna, görs beställningen alltid dit husbolaget meddelat. För öppning av dörr tar man betalt enligt gällande prislista. Dörren får endast öppnas för en person som angetts som boende i bostaden.