Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Hyresbetalning

Den boende ska betala hyran varje månad senast på angiven förfallodag. Betalningen kan för månaden i fråga göras med referensbankgiro, e-faktura eller direktdebitering. Betalningar för bostäder som hyrts direkt av Fastighets Ab Auroraborg har ett fast bostadsspecifikt referensnummer.

För försenade betalningar tar Fastighets Ab Auroraborg ut dröjsmålsränta om sju procentenheter över den referensränta som Finlands Bank fastställer varje år.