Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Hantering av hushållsavfall

Det lönar sig att sortera. Ju mindre blandavfall som uppstår i fastigheten, desto renare blir vår gemensamma morgondag i och med att råmaterialen återvinns. Sortering besparar även samhället kostnader för avfallshanteringen och minskar boendekostnaderna. För återvinning kan du förutom fastighetens avfallskärl även använda återvinningsstationerna i området.

Gamla möbler, vitvaror, cyklar, bildäck, batterier och annat liknande avfall ska lämnas till någon av HRM:s Sortti-stationer eller såvida föremålen kan återvinnas i befintligt skick till exempel till något av huvudstadsregionens återvinningscentrals verksamhetsställen. Vid behov kan du använda de aktuella aktörernas upphämtningstjänster. Du får mer information om dessa på webbplatsen hsy.fi eller kierratyskeskus.fi. I soprum, sopskjul eller på fastighetens gårdsområde får inget annat lämnas än avfall som är avsedda för och får plats i avfallskärlen.

Anvisningar för avfallssortering hittar du genom att klicka här.
Titta på videon Sortering av bioavfall (på finska)
Information om separat insamling av plastförpackningar hittar du här.
Mer information om avfall och återvinning

Det lönar sig att göra avfallssorteringen så enkel som möjligt för en själv. I den här bostaden finns ett kärl med lock för bioavfall i bänkskåpet och ett kärl för plastavfall, blandavfall och mindre metallavfall, eftersom dessa avfall uppstår mest i köket. Papper, papp, returflaskor och -burkar samlas i separat kärl på andra ställen i bostaden.