Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Fastighets Ab Auroraborg är ett fastighetsbolag som ägs av Helsingfors stad. Auroranlinna äger mer än 6 000 fritt finansierade hyresbostäder. Lägenheterna ligger huvudsakligen i fastigheter helägda av bolaget i olika delar av Helsingfors och på ett ställe i Kyrkslätt.

Numret omfattar de enskilda lägenheter som Auroraborg äger i olika bostadsbolag i Helsingfors (Fastighets Ab Auroraborg bostadsrätter).

Därför kan det förekomma små skillnader i hur man sköter saker i anslutning till det vardagliga boendet beroende på hur varje bostadsaktiebolag har bestämt om sakerna. Det kan till exempel finnas skillnader i vart och på vilket sätt fel som hör till fastigheten ska anmälas.

På denna webbplats Invånare har man sammanställt information om Fastighets Ab Auroranlinna bostadsrätter enligt rubrikerna till vänster på sidan.

Om det finns en pil som visar nedåt bredvid rubriken till vänster på sidan har helheten som rubriken innehåller indelats i mindre delar med egna rubriker. Underrubrikerna öppnas genom att klicka på huvudrubriken. Du kan gå direkt till önskat ämnesområde genom att klicka på underrubriken.

De senaste nyheterna om uppdelningen av bolaget har uppdaterats den 4 juli 2022:
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab har skickat till sina kunder ett förhandsbesked daterat den 28 juni 2022 om uppdelning av bolaget.

“Helsingfors stad organiserar och centraliserar sina bostadstillgångar i enlighet med riktlinjerna för stadsstyrelsens koncernavdelning.
Syftet är att koncentrera hela Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:s frifinansierade bostadstillgångar i Kiinteistö Oy Auroranlinna och ARA-finansierade bostadstillgångar i Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka).
Lägenheterna och hyreskontrakten övergår till de nya ägarna från och med den 1 oktober 2022. De nya ägarna kommer att skicka ytterligare information till hyresgästerna närmare uppdelningsdatumetMer information om Kiinteistö Oy Auroranlinna finns på www.auroranlinna.fi och Heka på www.hekaoy.fi .”