Auroranlinnan osakehuoneistot

Våra bostäder

Största delen av våra bostadsrätter är enrummare eller tvårummare i enskilda bostadsaktiebolag på olika håll i Helsingfors. Enligt resultaten av kundnöjdhetsundersökningar är helsingforsare som bor i våra bostäder mycket nöjda både med bostädernas läge och att bo som hyresgäster i ägarbostadshus.

Ansvaret för bland annat fastigheternas skötsel och underhåll, städning och disponentservice handhas av andra än hyresbostadens ägare, det vill säga Fastighets Ab Auroraborg. Det påverkar emellertid inte boendetrivseln negativt, utan hyresgästerna är i regel nöjda med hur sakerna sköts i husbolagen. Likaså är hyresgästerna nöjda över hur reparationerna görs som Auroraborg och hyresvärden ansvarar för, om det är någon annan än Auroraborg. Kundtjänstens verksamhet både för Auroraborg och andrahandsuthyrarna får även god respons. Som andrahandsuthyrare fungerar sammanslutningar inom Helsingfors stads stadskoncern.

Vi äger mer än 6 000 bostäder. Det finns ingen sammanställd information om bostadsrätterna, eftersom de huvudsakligen är enskilda lägenheter i privata bostadsaktiebolag. Antalet rum, läge och dylik information för varje bostad finns i bostadsannonsen när en bostad blir ledig och kan sökas.

Se punkten Ansökning om bostad för att söka bostad.